icon

ЧОУ ДПО "Зебра"

Пакет 1: 2 занятия по 60 мин. (АТ или МТ)
Пакет 2:  5 занятия по 60 мин. (АТ или МТ)
Пакет 3 : Консультация по теории 2 часа.